Języki już nie obceProgram i przyjacieleZabawy z czworonogiemTańce i wygibańceRączki w górę!Ciekawi GościeProfilaktyka logopedycznaPółkolonie sportowe
LokalizacjaBudynek przedszkolaBezpieczeństwoKadraFAQ - Najczęściej zadawane pytania
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Strumykowa 1
tel. +48 669 10 20 11, e-mail

Języki już nie obce

Języki już nie obce

          Większość badań potwierdza, że im wcześniej dziecko będzie miało kontakt z drugim językiem obcym, tym  ma większe szanse na władanie nim jak swoim własnym.

Dziecko, które zacznie uczyć się języka nawet od niemowlęcia (zdolność ta naturalnie zanika po 7-8 roku życia) jest w stanie – na całe życie - uzyskać wymowę porównywalną z rodzimym użytkownikiem języka, czyli praktycznie bez żadnych naleciałości akcentowych.

Wielu ekspertów z dziedziny lingwistyki przypisuje tę zdolność zmianom, jakie zachodzą w ciągle rozwijającym się mózgu małego dziecka, który właśnie w tym okresie tworzy nowe, neurologiczne połączenia za każdym razem, gdy dziecko aktywnie funkcjonuje w otoczeniu nowego języka.

Oczywiście, dochodzi tu jeszcze kwestia czasu – im więcej lat poświęcimy na naukę języka, tym  w nim stajemy się lepsi, zresztą tak, jak w każdej innej dziedzinie nauki czy sportu.

Idąc w ślad za najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków, zdobytymi podczas ponad 12-letniego prowadzenia szkoły językowej JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych, postanowiliśmy wykorzystać długoletnie doświadczenie w nauczaniu języków  najmłodszych. Dlatego też, w naszym dwujęzycznym przedszkolu  zastosowaliśmy innowacyjną metodę całkowitej immersji językowej.

W metodzie tej dzieci spędzają znaczną część lub całość czasu pobytu w przedszkolu używając - lub mając bezpośredni kontakt - z docelowym językiem. Takie całkowite „zanurzenie się” (immersja) w obcym języku już we wczesnym dzieciństwie buduje długotrwałe podstawy językowe.

Udowodniono, że dzieci używają prawej półkuli mózgowej w uczeniu się języków, a zdolność ta zmienia się wraz z wiekiem. Prawa, empiryczna półkula odpowiedzialna za zmysły, przyswaja język z różnego rodzaju źródeł: dźwiękowych, emocjonalnych czy dotykowych oraz w oparciu o praktyczne doświadczenia, natomiast wraz z upływem lat dominującą staje się "dorosła" półkula lewa, oparta o logiczne myślenie.

Równie istotną informacją jest fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym, już od trzylatków, przyswajają język wyłącznie pamięciowo, poprzez działanie "tu i teraz", zatem im częstszy mają kontakt z językiem, tym lepiej

Dlatego też metoda immersji językowej, stosowana w naszym przedszkolu, gdzie dzieci w zasadzie nie uczą się, lecz doświadczają języka w prawdziwych sytuacjach życiowych w wymiarze ponad 20 godzin tygodniowo, jest bardzo skuteczna.

Na dalsze zwiększenie jej efektywności wpływa też fakt, iż częstymi gośćmi na zajęciach w naszym przedszkolu są odpowiednio dobrani nauczyciele obcojęzyczni (native speakers) pochodzący z Wielkiej Brytanii, USA lub Niemiec, zapewniający dzieciom wzorcowy model  wymowy danego języka.

Istotnym czynnikiem dla w pełni bezpiecznego i radosnego przeżywania przez naszych małych podopiecznych dni pełnych wspólnych przygód językowych jest też fakt, iż mający kontakt z dziećmi  nauczyciele obcojęzyczni posiadają umiejętność podstawowego komunikowania się w języku polskim.


Języki już nie obce

Jaki język wybrać?

             Językowe Przedszkole Niepubliczne "Nad Strumykiem" oferuje naukę 5 języków obcych: angielskiego jako języka codziennego użytku oraz do wyboru niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.

W naszym przedszkolu to rodzice decydują, jakiego języka ma się uczyć jego pociecha, choć obecnie musimy przyznać, iż mimo tego, że w Polsce większość ludzi (od 35-64 roku życia) przyznaje się do znajomości języka rosyjskiego, to jednak język angielski wyparł wszystkie pozostałe i stał się swoistym lingua franca (językiem wspólnym osób, które na codzień posługują się różnymi językami) współczesnego świata.

Każda grupa w przedszkolu realizuje program z wybranego języka z wychowawcą – specjalistą językowym, natomiast grupy starsze (od czterolatków) mogą wybrać drugi język dodatkowy (wszystko w cenie czesnego).

Zalety i korzyści uczenia się języków metodą immersji językowej od jak najmłodszych lat: 

- nie istnieje potrzeba dowożenia dziecka na dodatkowe kursy językowe (oszczędność czasu i pieniędzy); dodatkowo, dziecko czuje się bezpiecznie w otoczeniu przedszkola, gdzie przyswaja język ze znanymi mu nauczycielami i rówieśnikami w dużo większym i skuteczniejszym wymiarze, niż ma to miejsce na tradycyjnych kursach językowych, co w przyszłości umożliwia mu zostanie dwujęzycznym (bilingwalnym) użytkownikiem języków,

- dzieci w wieku przedszkolnym mają zwykle podwyższony poziom ciekawości i dzięki temu łatwiej uczą się o innych narodowościach,

- nauka języka obcego metodą immersji rozwija umiejętności komunikacyjne również w ojczystym języku dziecka,

- dzieci stają się bardziej twórcze, mają podwyższoną samoocenę i łatwiej rozwiązują złożone problemy,

- w większości przypadków nauka języka obcego metodą immersji językowej pomaga również w nauce innych przedmiotów przez cały okres jej trwania,

- zapoznaje dzieci z różnymi kulturami i sposobami wyrażania siebie, poszerza sposób widzenia świata oraz  daje  możliwość porozumiewania się z większa liczbą ludzi,

- dziecko łatwiej uczy się kolejnych języków, nawet będąc już w wieku dorosłym,

- w przedszkolu świetnie odnajdą się dzieci z rodzin mieszanych kulturowo (wielonarodowościowych), które na co dzień posługują się dwoma językami,

- rozwija się tolerancja na inne kultury i narody,

- dzieci zdobywają doświadczenie językowe i kulturowe, mające pozytywny wpływ na ich rozwój ogólny (kognitywny, społeczny, kulturalny, akustyczny, językowy i osobisty), jak również na poziom determinacji i uczestnictwa,

- dzieci mają wrodzone zdolności do nieświadomej nauki, w szczególności języków obcych, na wczesnym etapie rozwoju - do ich aktywowania wystarczy ruch, śmiech, działanie i radość, a to już przecież nie nauka, tylko świetna zabawa!

- korzyść długoterminowa: biegła znajomość jednego lub dwóch języków obcych w przyszłości znacząco ułatwia zdobycie lepszej pracy.


O korzyściach metody immersji językowej dla Twojego dziecka przeczytaj więcej poniżej: 

Program i przyjaciele

Program i przyjaciele

Program nauczania

Wybierając program nauczania oraz podręczniki dla Państwa pociech w Językowym Przedszkolu Niepublicznym
Nad Strumykiem mieliśmy na uwadze, aby:

a)      był on zgodny z najnowszą podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN,
b)      wsparty był bogactwem uzupełniających materiałów dydaktycznych zarówno dla dzieci, jak i dla nauczyciela,
c)      był spójny, przejrzysty i umożliwiał indywidualizację treści względem możliwości poznawczo-rozwojowych znajdujących się w grupie dzieci,
d)      w każdym momencie umożliwiał przeprowadzenie precyzyjnej diagnozy postępów dzieci oraz stwierdzenie nabycia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e)      był programem nowoczesnym i skutecznym, bazującym na najnowszych osiągnięciach pedagogiki nauczania przedszkolnego.

      Seria Kolekcja przedszkolaka, przeznaczona dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków+ w pełni spełniła nasze wymagania. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności bo… przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co przeżywamy.

 

Każdy z naszych podopiecznych wyposażany jest w pakiet pomocy dydaktycznych:

·         Kilkuczęściowe „Karty pracy” oraz „Pomoce dydaktyczne” w zeszytach, „Teczkę małego artysty”, „Mój zeszyt” oraz, w zależności od wieku dzieci, odpowiednią książeczkę z przygodami młodszego rodzeństwa Świerszczyka: „Baj, Bajeczka i zaczarowana owieczka”,

·         Dostęp do internetowego Portalu edukacyjnego dla dzieci Balon Blum zawierającego ponad 250 interaktywnych ćwiczeń, wspomagającego realizację podstawy programowej.


Wykorzystywane w przedszkolu pakiety dydaktyczne obejmują wszystkie obszary edukacyjne zalecane przez najnowszą podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. poz. 977, Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.), a tym samym pozwalają doskonalić wszystkie umiejętności składające się na gotowość szkolną dziecka.


Główne założenia naszej pracy:

1. Ponieważ edukacja we wczesnym wieku musi być uniwersalna, różnorodna i elastyczna, by można w niej było znaleźć miejsce dla każdego dziecka,  naszej pracy zakładamy, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.

2. W naszym przedszkolu dzieci „nie są nauczane przez nauczyciela”, gdzie najczęściej bodźcem wyzwalającym jest bezpośrednie pytanie/polecenie nauczyciela, lecz „uczą się przy wsparciu nauczyciela”, a bodźcem wyzwalającym jest potrzeba i/lub zadanie „wypływające z codzienności dziecka tu i teraz”.

3. Działania dziecka nie są z góry rozpisane i zaplanowane przez nauczyciela w ramach tego, co narzuca mu system edukacji – zamiast tego, dzieci poszukują wiedzy w środowisku edukacyjnym stworzonym przez nauczyciela ucząc się tego, czego poszukują i potrzebują, samodzielnie dochodząc do pozyskiwanej wiedzy.

4. Nauczyciel nie realizuje kolejno wszystkich treści programowych, lecz stosuje zasadę indywidualizacji, dostosowując treści do specyfiki znajdujących się w grupie dzieci i ich możliwości poznawczo-rozwojowych.

 

Program i przyjaciele

Przyjaciele Zippiego

Jako dodatkowe, cenne rozwinięcie podstawy programowej w naszym przedszkolu realizowany jest program Przyjaciele Zippiego. Jest to międzynarodowy program angielskiej organizacji Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne oraz zdrowie psychiczne i emocjonalne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci w wieku 5-7 lat i jest obecnie realizowany w 16 krajach na całym świecie, rokrocznie pomagając ponad 120,000 objętych nim małych podopiecznych.

Po jego zatwierdzeniu i pilotażowym wdrożeniu w Polsce w 2005 roku przez centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (CMPPP), powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej, program Przyjaciele Zippiego od pięciu lat realizowany jest z powodzeniem na terenie całej Polski.

Podstawowe założenie, jaki przyświeca Przyjaciołom Zippiego jest bardzo proste – jeśli już jako małe dzieci nasze pociechy nauczą się, jak skutecznie radzić sobie z napotykanymi trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości będą znacznie lepiej radzić sobie z późniejszymi problemami i kryzysami.

Program obejmuje 6 części: Uczucia, Komunikacja, Nawiązywanie i zrywanie więzi, Rozwiązywanie konfliktów, Przeżywanie zmian i strat, Dajemy sobie radę.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie o przygodach: Sandy, Lilly, Finna i Tigga, zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i zadań do wykonania, takich jak rysowanie czy odgrywanie ról, w których to spotkaniach dzieci bardzo chętnie biorą udział.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
 • Jak rozwiązywać konflikty,
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą,
 • Jak adoptować się do nowych sytuacji,
 • Jak pomagać innym,
 • Jak prosić o pomoc i radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • Jak słuchać uważnie,
 • Jak mówić przepraszam,
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

Stworzony specjalnie dla dzieci o różnym poziomie umiejętności, Przyjaciele Zippiego uczą jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać własne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.

W wyniku jego realizacji, dzieci lepiej rozwiązują sytuacje konfliktowe, rzadziej dochodzi do aktów agresji, dzieci odważniej opowiadają o swoich uczuciach, a kiedy mają problem, z większą odwagą i ufnością szukają pomocy u nauczycielki. W realizację programu włączeni są również rodzice.

Jedną z ważnych cech Przyjaciół Zippiego jest to, że został on stworzony jako program uniwersalny w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności, dlatego też może on pomóc wszystkim dzieciom.

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom wprost, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Zachęca natomiast dzieci do aktywnego i krytycznego analizowania napotykanych sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą.

Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy to oni przeżywają trudne chwile. 

Podsumowując, realizacja programu "Przyjaciele Zippiego" pomaga dzieciom na całym świecie rozwinąć kluczowe w dzisiejszych czasach zdolności społeczno- interpersonalne, a w efekcie znacznie poprawić obecne i przyszłe samopoczucie emocjonalne naszych pociech.


Zobacz więcej na:
http://www.partnershipforchildren.org.uk/zippy-s-friends.html

Zabawy z czworonogiem

Zabawy z czworonogiem

W każdym tygodniu odbywa się w naszym przedszkolu „Dzień spotkań ze zwierzątkami”.

Są to cykliczne zajęcia, dzięki którym dzieci, mając kontakt z pieskiem pod opieką instruktora, kucykiem, końmi, kaczuszkami i innymi zwierzątkami mogą stać się odbiorcami wielu korzyści, płynących z takiej formy obcowania z przyrodą. 

Następujący w wyniku zorganizowanych spotkań ze zwierzątkami rozwój emocjonalny dziecka przekłada się w dalszej kolejności na rozwój dzieci w kontaktach międzyludzkich, gdyż kontakt ze zwierzętami:

 

 • Uczy przyjaźni
 • Uspokaja – pomaga rozładować stres i napięcie, obniża ciśnienie krwi (stąd coraz większa popularność dogoterapii w łagodzeniu nadpobudliwości u niektórych dzieci)
 • Rozwija empatię
 • Zwiększa szanse na nawiązanie dobrego kontaktu z rówieśnikami – znalezienie grupy kolegów lub przyjaciół
 • Rozwija wrażliwość i spostrzegawczość
 • Rozwija ciekawość do świata oraz aktywuje u dzieci zdolności poznawcze
 • Zwiększa tak potrzebną w tym wieku aktywność i sprawność ruchową
 • Powoduje nabranie większej ufności dzieci we własne siły
 • Uczy tolerancji
Zabawy z czworonogiem

Badania dowiodły, iż dzieci mające regularny kontakt ze zwierzętami są o wiele bardziej rozwinięte emocjonalnie niż dzieci izolowane od zwierząt. Dodatkowo, poprzez doświadczenie, obserwację i analizę spotkań ze zwierzątkami dziecko przeżywa pełną gamę emocji, nieosiągalnych w kontaktach wyłącznie z ludźmi. 

Proszę sobie wyobrazić, jak wspaniałym doświadczeniem i zerwaniem z dotychczasową rutyną może być dla dziecka zwykła wizyta w stajni. Bliski kontakt z dużymi zwierzętami i poznawanie dźwięków, jakie wydają, jest niezwykle pobudzające dla dziecka, które nie zna życia na wsi. Zapach siana i karmy dla zwierząt doskonale stymulują węch, a kontakt z miękką sierścią konia i głaskanie jego bujnej grzywy pobudza zmysły dotyku. 

Dlatego też w naszym przedszkolu obcujemy z przyrodą, a poprzez częsty z nią kontakt pełniej się rozwijamy, stając się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego nas świata natury. 

W realizacji zajęć „Dzień spotkań ze zwierzątkami” korzystamy z bezpośredniej bliskości usytuowanego przy naszym przedszkolu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie znajduje się m.in. stadnina koni z kucykami, stawy z kaczuszkami oraz dodatkowy plac zabaw dla dzieci, natomiast zajęcia z pieskami, zawierające elementy dogoterapii, odbywają się na terenie naszego przedszkola. 

Tańce i wygibańce

Tańce i wygibańce

W każdym tygodniu w naszym przedszkolu odbywają się taneczne zajęcia dla wszystkich dzieci: Zumba, hip-hop z językiem angielskim oraz taniec klasyczny.

Zarówno wygibańcowe, jak i te bardziej klasyczne spotkania z tańcem w rytm muzyki z całego świata prowadzą nasi zaufani i utalentowani instruktorzy taneczni, porywający dzieci do doświadczania pasji muzyki i tańca wszystkimi zmysłami :)

ZUMBA JAMMER , zawodowy instruktor tańca, instructor fitness MASTERCLASS, pedagog, socjoterapeuta, animator kultury i promotor zdrowia, tancerka oraz choreografka.

Posiadacz turniejowej, międzynarodowej klasy tanecznej S w tańcach latynoamerykańskich, zawodowy instruktor tańca, pedagog, licencjonowany instruktor Zumby.

 

Tańce i wygibańce

Rytmika

Dopełnieniem zajęć tanecznych są cotygodniowe zajęcia z rytmiki, która to w pedagogice muzycznej jest najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.

Metoda ta kształci podstawowe umiejętności muzyczne i przekazuje wiedzę o muzyce poprzez ruch, śpiew i tworzenie. Oparta jest na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, za cel stawiając wychowanie człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, jednym słowem - przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Zajęciami tanecznymi oraz rytmicznymi objęte są, w ramach czesnego, wszystkie uczęszczające do przedszkola dzieci.

Rączki w górę!

Rączki w górę!


W czasie pobytu w przedszkolu dzieci dużą część czasu poświęcają na aktywność ruchową, korzystając z trzech placów zabaw, lasu oraz zielonego terenu rekreacyjnego wokół placówki. W naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia karate oraz tenisa ziemnego z wykorzystaniem sąsiadujących obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kort tenisowy, tenis stołowy).

W razie niepogody dzieci korzystają z przedszkolnej sali gimnastyczno – ruchowej, na której odbywają się wówczas zajęcia organizowane przez wychowawczynie, a codziennie rano, przed śniadaniem witamy nowy dzień krótką gimnastyką ogólnorozwojową :)

Ciekawi Goście

Ciekawi Goście

W programie edukacyjnym,  realizowanym w naszej placówce ujęte są stałe, comiesięczne wizyty Ciekawych Gości, odbywające się w ramach dwóch niezależnie realizowanych cyklów tematycznych: „Career Day” oraz „Around the World Day”. 

CAREER DAY
 ("Dzień Kariery")
jest cyklem skierowanych do dzieci spotkań z ludźmi wykonującymi różne ciekawe zawody (np. weterynarz, koszykarz, strażak, policjant, urbanista, architekt, projektant wnętrz itp.). 


Są to specjalnie dobrane przez nas osoby, często znane publicznie, które w ciekawy i zrozumiały sposób potrafią przekazać dzieciom wiedzę na temat wykonywanej przez nie pracy. Podczas tych spotkań dzieci aktywnie uczestniczą w doświadczeniach, zadaniach i konkursach przygotowanych przez te osoby tak, by łatwiej było dzieciom wczuć się w dany zawód, wykonywany przez zaproszonego Gościa. 

Stała praktyką w naszym przedszkolu jest również wspólne z dziećmi przygotowanie pytań, które później dzieci będą mogły zadać odwiedzającemu nas Gościowi. Ciekawi Goście

AROUND THE WORLD DAY ("Dzień Dookoła Świata") to dzień, w którym w naszym przedszkolu gościmy przedstawicieli innych narodowości. Opowiadają nam oni ciekawostki o swoim kraju, kulturze oraz tradycji oraz zostawiają pamiątki związane ze swoimi krajami z których pochodzą.  

Oprócz stwarzania niewątpliwej aury poznawczej ciekawości i wspólnej zabawy z dziećmi, spotkania te świetnie wpisują się w najnowszą podstawę programową MEN oraz w realizowany w naszej placówce program

"W związku z procesem demokratyzacji życia społecznego istotna staje się edukacja międzykulturowa, rozumiana jako zdolność do spotkania i wzajemnego zrozumienia „Innego” mającego takie same prawa niezależnie od pochodzenia społecznego, poglądów politycznych, wyznania, języka, płci, koloru skóry i rasy. 

Współczesne przedszkole uwzględnia wielokulturowość wychowanków, a nauczyciel zna i pokazuje dzieciom symbole różnych kultur, wyznań, kody, którymi się one posługują. (…) 

Wprowadzenie dziecka w świat kultury, obyczajowości, tradycji, norm, zwyczajów, historii, świąt, literatury, muzyki wzbudza emocje, rozbudza ciekawość świata, uwrażliwia na wartości i kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.”
 

("Razem w przedszkolu", Program wychowania przedszkolnego)

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna

                                                                                     „Prawidłowe kształtowanie mowy jest
                                                                                        fundamentem wychowania CZŁOWIEKA”

                                                                                                             M. Sovak


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z działającego w naszym przedszkolu
 gabinetu terapii logopedycznej dzieci uczęszczające do przedszkola
korzystają bezpłatnie ze wszystkich ofert terapeutycznych (w tym cotygodniowej pracy indywidualnej z logopedą)
, natomiast pozostali klienci przyjmowani są według proponowanego cennika.

Mowa odgrywa poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Od umiejętności sprawnego porozumiewania się z otoczeniem, czyli nadawaniem, odbieraniem i pełnym rozumieniem komunikatów słownych zależy wszystko: werbalne sygnalizowanie potrzeb, zawieranie znajomości, powodzenie w szkole, funkcjonowanie w grupie, budowanie trwałych więzi emocjonalnych.


Dlatego, podobnie jak czynimy to w naszym przedszkolu, należy stymulować rozwój mowy już w wieku przedszkolnym, a więc w okresie intensywnego jej rozwoju we wszystkich aspektach.


Niestety, nie zawsze jednak rozwój ten przebiega prawidłowo. Przeprowadzone badania i obserwacje zachowań komunikacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) wykazują mniejsze lub większe nieprawidłowości w rozwoju mowy.


Dlatego też, potrzeba stworzenia i realizacji profilaktycznego programu logopedycznego, w pełni wdrożonego w naszej placówce wiązała się z obecnym wzrostem potrzeb w otaczającej nas rzeczywistości, dotyczącym przyrostu dzieci potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju mowy oraz własnym doświadczeniem zawodowym.


Jesteśmy głęboko przekonani o roli profilaktyki w skutecznym i prawidłowym posługiwaniu się mową dzieci w wieku przedszkolnym oraz świadomi dużych możliwości oddziaływania na ośrodki mowy dziecka do 6 roku życia.


Mając na uwadze powyższe, praca logopedyczna w naszym przedszkolu jest stale obecna i odbywa się w naturalnej formie zajęć zarówno grupowych, jak i codziennej pracy indywidualnej z wymagającymi wsparcia dziećmi.


Dzięki niej, możliwe jest między innymi:


- wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań korekcyjnych;

- zapobieganie wymowie międzyzębowej;

- wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego;

- objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;

- usprawnianie procesu komunikacji językowej;

- wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;

- wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.


Ponadto, w wyniku realizacji wdrożonego w naszej placówce profilaktycznego programu logopedycznego Państwa dziecko będzie:


- chętnie brało udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafiąc koncentrować na nich swą uwagę;

- potrafiło ćwiczyć samodzielnie lub w grupie;

- oddychało w sposób prawidłowy;

- potrafiło pionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny;

- prawidłowo połykać;

- osiągnie sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu mowy lub wymowy;

- posiadać bogaty zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową;

- potrafiło sprawnie komunikować się z otoczeniem, wyrażać swoje poglądy;

- osiągnie sukcesy dydaktyczne na miarę swoich możliwości*


mgr Wisława Glińska
logopeda, wychowawca grupy

Językowe Przedszkole Niepubliczne „Nad Strumykiem”


* realizowany w naszej placówce profilaktyczny program logopedyczny wykorzystuje elementy następujących metod:

- metoda Weroniki Sherbourne,

- metoda Dobrego Startu,

- metoda Bronisława Rocławskiego,

- metoda Marii Montessori,

- metoda kinezjologii edukacyjnej.  

Półkolonie sportowe

Półkolonie sportowe

PÓŁKOLONIA SPORTOWA 2022 W DRZONKOWIE

Program dostosowany do potrzeb i możliwości najmłodszych.
Aby zapisać dziecko na półkolonie sportowe „Nad Strumykiem”, wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć do organizatora półkolonii:

Językowo-Sportowego Przedszkola „Nad Strumykiem”,
ul. Drzonków-Strumykowa 1, 66-004 Zielona Góra, tel. 669 10 20 11
e-mail: przedszkole@jago.pl

 • Niezapomniany aktywny wypoczynek podczas pięciodniowego turnusu.
 • Zajęcia na półkolonii odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15.30.
 • Dzieci mogą przebywać na półkolonii w godzinach od 8:00 do 16:00.
 • Jesteśmy większość czasu w terenie na świeżym powietrzu.
 • Jedyna i niepowtarzalna „Zielona Noc” z grillem, popcornem i filmami.
 • Wyżywienie w cenie: II śniadanie (10:00), obiad (13:00), podwieczorek (15:00)
 • Posiłki smaczne i zróżnicowane. 
 • Jadłospis można dostosować  do osób ze specjalną dietą.
 • Dostępne są nielimitowana woda dla dzieci
 • Opieka wykwalifikowanych opiekunów z uprawnieniami wychowawców kolonijnych, którzy zapewnią atrakcyjne zajęcia, zabawy i animacje
 • Uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody w ostatnim dniu półkolonii
 • Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika

Korzystamy z uroków Drzonkowa bawiąc się i przebywając na świeżym i czystym powietrzu.
Uczestnicy bawią się i rywalizują w grach i zabawach sportowych na boisku sportowym,
w lesie i na placach zabaw, m.in.:
BALONOWA BITWA WODNA,
PODCHODY,
SZUKANIE SKARBU,
WSPANIAŁE FARBOWANIE KOSZULEK
i wiele innych gier i zabaw

Dodatkowe Atrakcje- WYCIECZKI:
- wyjazd do Parku Krasnala,
- wyjście na basen,
- wyjście do papugarni,
- "Zielona Noc" z grillem, popcornem i filmami.

WIEK UCZESTNIKÓW:
7-13 lat (wyjątkowo 14 lat, ale nie 6 lat)

TURNUSY:
I turnus: 25.07-29.07.2022
II turnus: 01.08- 05.08.2022 

CENA:  500 zł

*przy zapisie rodzeństwa 10 % zniżki
*przy zapisie na dwa turnusy 10 % zniżki

(promocje nie łączą się)

Wpłat prosimy dokonywać na konto: PKO BP 17 1020 5402 0000 0702 0307 4796.

Pliki do pobrania