Języki już nie obceProgram i przyjacieleZabawy z czworonogiemTańce i wygibańceRączki w górę!Ciekawi GościeProfilaktyka logopedycznaPółkolonie sportowe
LokalizacjaBudynek przedszkolaBezpieczeństwoKadraFAQ - Najczęściej zadawane pytania
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Strumykowa 1
tel. +48 669 10 20 11, e-mail

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna

                                                                                     „Prawidłowe kształtowanie mowy jest
                                                                                        fundamentem wychowania CZŁOWIEKA”

                                                                                                             M. Sovak


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z działającego w naszym przedszkolu
 gabinetu terapii logopedycznej dzieci uczęszczające do przedszkola
korzystają bezpłatnie ze wszystkich ofert terapeutycznych (w tym cotygodniowej pracy indywidualnej z logopedą)
, natomiast pozostali klienci przyjmowani są według proponowanego cennika.

Mowa odgrywa poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Od umiejętności sprawnego porozumiewania się z otoczeniem, czyli nadawaniem, odbieraniem i pełnym rozumieniem komunikatów słownych zależy wszystko: werbalne sygnalizowanie potrzeb, zawieranie znajomości, powodzenie w szkole, funkcjonowanie w grupie, budowanie trwałych więzi emocjonalnych.


Dlatego, podobnie jak czynimy to w naszym przedszkolu, należy stymulować rozwój mowy już w wieku przedszkolnym, a więc w okresie intensywnego jej rozwoju we wszystkich aspektach.


Niestety, nie zawsze jednak rozwój ten przebiega prawidłowo. Przeprowadzone badania i obserwacje zachowań komunikacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) wykazują mniejsze lub większe nieprawidłowości w rozwoju mowy.


Dlatego też, potrzeba stworzenia i realizacji profilaktycznego programu logopedycznego, w pełni wdrożonego w naszej placówce wiązała się z obecnym wzrostem potrzeb w otaczającej nas rzeczywistości, dotyczącym przyrostu dzieci potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju mowy oraz własnym doświadczeniem zawodowym.


Jesteśmy głęboko przekonani o roli profilaktyki w skutecznym i prawidłowym posługiwaniu się mową dzieci w wieku przedszkolnym oraz świadomi dużych możliwości oddziaływania na ośrodki mowy dziecka do 6 roku życia.


Mając na uwadze powyższe, praca logopedyczna w naszym przedszkolu jest stale obecna i odbywa się w naturalnej formie zajęć zarówno grupowych, jak i codziennej pracy indywidualnej z wymagającymi wsparcia dziećmi.


Dzięki niej, możliwe jest między innymi:


- wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań korekcyjnych;

- zapobieganie wymowie międzyzębowej;

- wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego;

- objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;

- usprawnianie procesu komunikacji językowej;

- wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;

- wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.


Ponadto, w wyniku realizacji wdrożonego w naszej placówce profilaktycznego programu logopedycznego Państwa dziecko będzie:


- chętnie brało udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafiąc koncentrować na nich swą uwagę;

- potrafiło ćwiczyć samodzielnie lub w grupie;

- oddychało w sposób prawidłowy;

- potrafiło pionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny;

- prawidłowo połykać;

- osiągnie sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu mowy lub wymowy;

- posiadać bogaty zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową;

- potrafiło sprawnie komunikować się z otoczeniem, wyrażać swoje poglądy;

- osiągnie sukcesy dydaktyczne na miarę swoich możliwości*


mgr Wisława Glińska
logopeda, wychowawca grupy

Językowe Przedszkole Niepubliczne „Nad Strumykiem”


* realizowany w naszej placówce profilaktyczny program logopedyczny wykorzystuje elementy następujących metod:

- metoda Weroniki Sherbourne,

- metoda Dobrego Startu,

- metoda Bronisława Rocławskiego,

- metoda Marii Montessori,

- metoda kinezjologii edukacyjnej.