Języki już nie obceProgram i przyjacieleZabawy z czworonogiemTańce i wygibańceRączki w górę!Ciekawi GościeProfilaktyka logopedycznaPółkolonie sportowe
LokalizacjaBudynek przedszkolaBezpieczeństwoKadraFAQ - Najczęściej zadawane pytania
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Strumykowa 1
tel. +48 669 10 20 11, e-mail

Program i przyjaciele

Program i przyjaciele

Program nauczania

Wybierając program nauczania oraz podręczniki dla Państwa pociech w Językowym Przedszkolu Niepublicznym
Nad Strumykiem mieliśmy na uwadze, aby:

a)      był on zgodny z najnowszą podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN,
b)      wsparty był bogactwem uzupełniających materiałów dydaktycznych zarówno dla dzieci, jak i dla nauczyciela,
c)      był spójny, przejrzysty i umożliwiał indywidualizację treści względem możliwości poznawczo-rozwojowych znajdujących się w grupie dzieci,
d)      w każdym momencie umożliwiał przeprowadzenie precyzyjnej diagnozy postępów dzieci oraz stwierdzenie nabycia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e)      był programem nowoczesnym i skutecznym, bazującym na najnowszych osiągnięciach pedagogiki nauczania przedszkolnego.

      Seria Kolekcja przedszkolaka, przeznaczona dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków+ w pełni spełniła nasze wymagania. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności bo… przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co przeżywamy.

 

Każdy z naszych podopiecznych wyposażany jest w pakiet pomocy dydaktycznych:

·         Kilkuczęściowe „Karty pracy” oraz „Pomoce dydaktyczne” w zeszytach, „Teczkę małego artysty”, „Mój zeszyt” oraz, w zależności od wieku dzieci, odpowiednią książeczkę z przygodami młodszego rodzeństwa Świerszczyka: „Baj, Bajeczka i zaczarowana owieczka”,

·         Dostęp do internetowego Portalu edukacyjnego dla dzieci Balon Blum zawierającego ponad 250 interaktywnych ćwiczeń, wspomagającego realizację podstawy programowej.


Wykorzystywane w przedszkolu pakiety dydaktyczne obejmują wszystkie obszary edukacyjne zalecane przez najnowszą podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. poz. 977, Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.), a tym samym pozwalają doskonalić wszystkie umiejętności składające się na gotowość szkolną dziecka.


Główne założenia naszej pracy:

1. Ponieważ edukacja we wczesnym wieku musi być uniwersalna, różnorodna i elastyczna, by można w niej było znaleźć miejsce dla każdego dziecka,  naszej pracy zakładamy, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.

2. W naszym przedszkolu dzieci „nie są nauczane przez nauczyciela”, gdzie najczęściej bodźcem wyzwalającym jest bezpośrednie pytanie/polecenie nauczyciela, lecz „uczą się przy wsparciu nauczyciela”, a bodźcem wyzwalającym jest potrzeba i/lub zadanie „wypływające z codzienności dziecka tu i teraz”.

3. Działania dziecka nie są z góry rozpisane i zaplanowane przez nauczyciela w ramach tego, co narzuca mu system edukacji – zamiast tego, dzieci poszukują wiedzy w środowisku edukacyjnym stworzonym przez nauczyciela ucząc się tego, czego poszukują i potrzebują, samodzielnie dochodząc do pozyskiwanej wiedzy.

4. Nauczyciel nie realizuje kolejno wszystkich treści programowych, lecz stosuje zasadę indywidualizacji, dostosowując treści do specyfiki znajdujących się w grupie dzieci i ich możliwości poznawczo-rozwojowych.

 

Program i przyjaciele

Przyjaciele Zippiego

Jako dodatkowe, cenne rozwinięcie podstawy programowej w naszym przedszkolu realizowany jest program Przyjaciele Zippiego. Jest to międzynarodowy program angielskiej organizacji Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne oraz zdrowie psychiczne i emocjonalne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci w wieku 5-7 lat i jest obecnie realizowany w 16 krajach na całym świecie, rokrocznie pomagając ponad 120,000 objętych nim małych podopiecznych.

Po jego zatwierdzeniu i pilotażowym wdrożeniu w Polsce w 2005 roku przez centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (CMPPP), powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej, program Przyjaciele Zippiego od pięciu lat realizowany jest z powodzeniem na terenie całej Polski.

Podstawowe założenie, jaki przyświeca Przyjaciołom Zippiego jest bardzo proste – jeśli już jako małe dzieci nasze pociechy nauczą się, jak skutecznie radzić sobie z napotykanymi trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości będą znacznie lepiej radzić sobie z późniejszymi problemami i kryzysami.

Program obejmuje 6 części: Uczucia, Komunikacja, Nawiązywanie i zrywanie więzi, Rozwiązywanie konfliktów, Przeżywanie zmian i strat, Dajemy sobie radę.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie o przygodach: Sandy, Lilly, Finna i Tigga, zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i zadań do wykonania, takich jak rysowanie czy odgrywanie ról, w których to spotkaniach dzieci bardzo chętnie biorą udział.

Program uczy dzieci:

  • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
  • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
  • Jak rozwiązywać konflikty,
  • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą,
  • Jak adoptować się do nowych sytuacji,
  • Jak pomagać innym,
  • Jak prosić o pomoc i radzić sobie w trudnych sytuacjach,
  • Jak słuchać uważnie,
  • Jak mówić przepraszam,
  • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

Stworzony specjalnie dla dzieci o różnym poziomie umiejętności, Przyjaciele Zippiego uczą jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać własne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.

W wyniku jego realizacji, dzieci lepiej rozwiązują sytuacje konfliktowe, rzadziej dochodzi do aktów agresji, dzieci odważniej opowiadają o swoich uczuciach, a kiedy mają problem, z większą odwagą i ufnością szukają pomocy u nauczycielki. W realizację programu włączeni są również rodzice.

Jedną z ważnych cech Przyjaciół Zippiego jest to, że został on stworzony jako program uniwersalny w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności, dlatego też może on pomóc wszystkim dzieciom.

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom wprost, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Zachęca natomiast dzieci do aktywnego i krytycznego analizowania napotykanych sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą.

Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy to oni przeżywają trudne chwile. 

Podsumowując, realizacja programu "Przyjaciele Zippiego" pomaga dzieciom na całym świecie rozwinąć kluczowe w dzisiejszych czasach zdolności społeczno- interpersonalne, a w efekcie znacznie poprawić obecne i przyszłe samopoczucie emocjonalne naszych pociech.


Zobacz więcej na:
http://www.partnershipforchildren.org.uk/zippy-s-friends.html